ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «MilAgro Organic Foods ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»

ΓΕΜΗ:145864601000

ΕΔΡΑ: Δήμος Αμαρουσίου επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 59-61, Τ.Κ. 15124

ΚΕΦΑΛΑΙΟ: κεφαλαιουχικές εισφορές 100,00€

ΕΤΑΙΡΟΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, κάτοικος Κηφισιάς

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, κάτοικος Κηφισιάς